knj

Predstavitev knjižnice

Knjižnica se nahaja v 170 kvadratnih metrov velikem prostoru. Razdeljena je na čitalniški del s 35 sedeži in s priročno knjižnico, ter knjižnični del z informacijskim pultom in izposojo, ter računalniki z dostopom na medmrežje in s povezavo na tiskalnik.

Knjižnica ima čez 24.800 enot knjižničnega gradiva, ter naročenih 49 naslovov domače in tuje periodike. Gradiva so razvrščena po UDK sistemu in so v prostem pristopu.

Odprta je vse dni pouka od 7.30 do 14.30.

Sodelujemo s splošnimi knjižnicami v Ivančni Gorici, Grosuplju, s knjižnico Pavla Golia Trebnje, NUK-om in ostalimi slovenskimi knjižnicami.

Nekaj koristnih povezav

 

Knjižnični red

1 OSNOVNE STORITVE KNJIŽNICE

1. člen

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, 1996, str. 3521) navaja v 3. členu pregled osnovnih storitev. Knjižnica izvaja in omogoča:

* vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo,
* uporabo javnih klasičnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov,
* uporabo splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti,
* posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,
* izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom,
* medknjižninčo izposojo,
* usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,
* pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice,
* seznanjanje z novostmi v knjižnici,
* preslikovanje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice,
* rezerviranje knjižničnega gradiva,
* uporabo tehnične opreme, namenjene uporabnikom,
* dostop do svetovnega spleta,
* udeležbo pri dejavnostih in prireditvah.

2 ČLANSTVO

2. člen

Člani šolske knjižnice so dijaki in zaposleni v Srednji šoli Josipa Jurčiča Ivančna

3. člen

Uporabnikom knjižnice je vse knjižnično gradivo, njegova uporaba v knjižnici, izposoja gradiva v čitalnici in na dom, seznanjanje z novostmi, rezerviranje knjižničnega gradiva, dostop in uporaba javno dostopnih elektronskih virov ter uporaba zakupljenih podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov, na voljo brezplačno.

3 IZPOSOJA

4. člen

Uporabniki si lahko ogradivo izposojajo na dom ali ga uporabljajo v čitalnici. Na dom si uporabniki lahko izposojajo:

    * KNJIŽNO GRADIVO za 14 dni. Rok izposoje je za vsako knjigo možno podaljšati še za 14 dni ali več, če ni rezervirana za drugega uporabnika.
* SERIJSKE PUBLIKACIJE si je možno izposoditi za največ 7 dni. Do prihoda nove številke ne izposojamo tednikov.
* MEDIOTEČNO GRADIVO (CD-rom, CD plošča, DVD) si je možno izposoditi za največ 7 dni.

5. člen

REFERENČNO GRADIVO (leksikone, slovarje, priročnike, enciklopedije, atlase…) je možno uporabljati samo v knjižnici (čitalnici) in pri pouku. Referenčno gradivo si je po dogovoru s knjižničarjem možno izposoditi tudi domov, predvsem čez vikend.

 

6. člen

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA je možna z vsemi vrstami knjižnic v Sloveniji .

7. člen

Dijaki si lahko izposojajo gradivo do konca pouka v tekočem šolskem letu. Dijaki 1., 2. in 3. letnika si lahko izposojajo gradivo tudi čez počitnice v dogovoru s knjižničarjemi. Dijaki, ki potrebujejo gradivo za popravne izpite in maturo, si lahko gradivo izposodijo tudi čez počitnice v dogovoru s knjižničarjem. Dijaki 4. letnikov, ki so si izposodili gradivo za maturo, ga morajo vrniti do razglasitve rezultatov mature.

8. člen

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

5 DELOVNI ČAS

9. člen

Knjižnica je v šol. l. 2012/13 odprta od ponedeljka do petka od 7.30 do 14.30

Vse spremembe delovnega časa so sproti objavljene.

6 NADOMESTILO ZA POŠKODOVANO ALI IZGUBLJENO GRADIVO

10. člen

Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enakim gradivom. Za gradivo, ki ga ni moč nadomestiti ali je namerno poškodovano, povzročitelj škode v dogovoru s knjižničarji nadomesti s po vsebini ali vrednosti enakovrednim gradivom.

7 PRAVILA VEDENJA V PROSTORIH KNJIŽNICE

11. člen

V knjižnici ali čitalnici je nujna obzirnost do vseh uporabnikov knjižnice. Ne vstopamo burno, se ne pogovarjamo glasno in ne motimo uporabnikov, ki se učijo.

12. člen

S knjigami ravnamo lepo. Ne upogibamo listov, jih ne mastimo ali packamo s hrano in pijačo ter jih po uporabi vrnemo take, kakršne so bile ob izposoji.

13. člen

Vstop v knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen. Torbe in plašče odlagamo v garderobi, ki je ob vhodu v knjižnico. Dragocenosti, denar, mobilne telefone pa imajo uporabniki pri sebi.

8 VEDENJE PRI UPORABI RAČUNALNIKOV

14. člen

Uporaba spleta v šolski knjižnici Srednje šole Josipa Jurčiča je možna na več računalnikih pod nadzorom knjižničarja. Prednost imajo uporabniki, ki potrebujejo računalnik za šolsko delo. Odsvetujemo uporabo igric, prepovedano pa je vnašanje osebih podatkov, nakupovanje in nameščanje kakršnekoli programske opreme.

 

15. člen

Dijaki lahko tiskajo z dovoljenjem knjižničarja. Pri navajanju literature in citiranju morajo upoštevati pravila mednarodnih standardov ISO.

16. člen

Dijakom, ki ne bodo upoštevali pravil vedenja ali jih bodo zlorabili, se odreče pravica do dostopa.

 

 

(Skupno 874 obiskov, današnjih obiskov: 8)